Bảng cân đối kế toán là gì và những thông tin cần biết

Bảng cân đối kế toán là gì và những thông tin cần biết

Posted in Tài chính

Kế toán viên đóng vai trò quan trọng trong hạch toán, tính toán chi phí kinh doanh, sản xuất, doanh thu của doanh nghiệp. Với nhiều nghiệp vụ cần thực hiện để đưa ra bản báo cáo tài chính chính xác. Sử dụng phần mềm kế toán doanh nghiệp hỗ trợ giảm thiểu khối lượng công việc, nghiệp vụ phức tạp, dễ gây nhầm lẫn.

Kế toán viên cần thực hiện cân đối kế toán, để đưa ra bảng so sánh tài sản và nguồn vốn doanh nghiệp. Cùng tìm hiểu về bảng cân đối kế toán là gì? Lập bảng cân đối kế toán doanh nghiệp như thế nào hiệu quả? Chia sẻ dưới đây sẽ hữu ích cho kế toán viên đang tìm kiếm giải pháp lập bảng cân đối tài chính đúng quy định.

Hiểu về bảng cân đối kế toán là gì?

Bảng cân đối kế toán là một loại báo cáo tài chính được sử dụng với mục đích cung cấp thông tin ra bên ngoài, nhằm đảm bảo thông tin chính xác, dễ hiểu. Thông tin trên bảng cân đối kế toán được tổng hợp ngắn gọn, dễ hiểu từ sổ sách kế toán doanh nghiệp, chi tiêu xác định so sánh nguồn vốn và tài sản doanh nghiệp.

Thông tin được hiển thị trên bảng cân đối kế toán sẽ tổng quát, không chi tiết như các tài khoản kế toán. Cụ thể: 

  • Tài sản phản ánh toàn bộ tài sản hiện có của doanh nghiệp, tồn tại trong các dạng hình thái, giai đoạn hoạt động.
  • Phần nguồn vốn phản ánh toàn bộ nguồn vốn hình thành tài sản hiện có của doanh nghiệp đến cuối kỳ hạch toán. Tỷ lệ kết cấu của từng nguồn vốn sẽ đánh giá được hiệu quả hoạt động và tình trạng tài chính của doanh nghiệp.

Cách làm bảng cân đối kế toán chính xác

Bảng cân đối kế toán được thực hiện theo mẫu B01 của doanh nghiệp. Lưu ý, để thực hiện lập bảng cân đối kế toán cần căn cứ vào sổ sách kế toán của doanh nghiệp, với các cơ sở sau:

  • Dựa trên sổ sách kế toán tổng hợp.
  • Dựa trên sổ sách kế toán chi tiết, bảng tổng hợp chi tiết của doanh nghiệp.
  • Dựa trên bảng cân đối kế toán của năm trước để thiết lập.
  • Dựa trên bảng phát sinh tài chính kế toán của doanh nghiệp.

Thiết lập bảng cân đối kế toán theo mẫu, chia thành 2 phần: tài sản và nguồn vốn, có bảng thuyết minh giải thích thông tin tài chính, phát sinh và chênh lệch.

Doanh nghiệp nên sử dụng phần mềm kế toán để lập bảng cân đối tài chính. Công cụ phần mềm tổng hợp và xác định thông tin chính xác, cập nhật đầy đủ số liệu, giảm sai sót trong quá trình tổng hợp và nhập số liệu. 

Lưu ý, lựa chọn phần mềm kế toán phù hợp với nghiệp vụ, hoạt động sản xuất, nhu cầu hoạt động của doanh nghiệp để thực hiện báo cáo tài chính, lập bảng cân đối chính xác, hiệu quả.

Kế toán viên cần nắm rõ nghiệp vụ để thực hiện nghiệp vụ đúng theo quy định. Bảng cân đối tài chính, kế toán sẽ giúp chủ doanh nghiệp đánh giá được tình trạng hoạt động của công ty, lãi lỗ chính xác, từ đó đưa ra kế toán kinh doanh phù hợp.

Thực hiện bảng cân đối kế toán dựa trên bảng tổng hợp tài chính, báo cáo tổng hợp, sổ sách kế toán doanh nghiệp. Phần mềm kế toán tại https://sme.misa.vn/116815/phan-mem-ke-toan-doanh-nghiep-nho/ sẽ hỗ trợ kế toán viên lập bảng cân đối kế toán chính xác, hiệu quả. 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Loading