Từ tháng 3/2013, giao dịch nội mạng ATM sẽ bị thu phí?

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến cá nhân, tổ chức về Dự thảo Thông tư quy định về phí dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa.

Rút tiền ATM nội mạng hiện đang được miễn phí (ảnh: Việt Hưng).

Theo dự kiến, kể từ tháng 3/2013, việc rút tiền mặt nội mạng ATM cũng sẽ phải mất phí và tăng dần theo từng năm, từ 1.000 đồng/lần giao dịch đến 3.000 đồng/lần giao dịch vào năm 2015.

Cụ thể, từ 1/3/2013 đến 31/12/2013, rút tiền mặt nội mạng ATM, mức phí sẽ tăng từ 0 đồng đến 1.000 đồng/giao dịch; từ 1/1/2014 đến 31/12/2014, mức phí là 0 đến 2.000 đồng/giao dịch và từ 1/1/2015 trở đi, mức phí là từ 0 đến 3.000đồng/giao dịch.

Với phí rút tiền ngoại mạng ATM, mức phí tối đa là 3.000 đồng/giao dịch. Phí chuyển khoản tối đa là 15.000 đồng/giao dịch.

Cũng theo dự thảo thông tư của NHNN, phí phát hành thẻ sẽ là từ 0 đến 100.000đồng/thẻ; phí thường niên là từ 0 đến 60.000 đồng/thẻ/năm.

Với vấn tin tài khoản (không in chứng từ) tại ATM, giao dịch nội mạng không mất phí nhưng giao dịch ngoại mạng mất phí là 0 đồng đến 500 đồng/giao dịch.

Về in sao kê tài khoản hoặc in chứng từ vấn tin tài khoản tại ATM, giao dịch nội mạng mất phí 100 đồng – 500 đồng/giao dịch; giao dịch ngoại mạng mất phí 300 đồng -800 đồng/giao dịch.

Các mức phí trên là là mức khung mà đơn vị soạn thảo xây dựng theo hướng quy định các mức phí tối đa mà ngân hàng phát hành thẻ được thu đối với chủ thẻ. Căn cứ vào đó, các ngân hàng phát hành thẻ được quyền chủ động áp dụng mức phí phù hợp với chiến lược và đặc thù kinh doanh của đơn vị mình nhưng phải nằm trong khung phí quy định tại dự thảo Thông tư.

Cũng theo dự thảo Thông tư, tổ chức phát hành thẻ phải niêm yết công khai biểu phí dịch vụ thẻ theo đúng quy định. Tối thiểu 15 ngày trước khi áp dụng Biểu phí dịch vụ thẻ (ban hành mới hoặc điều chỉnh, bổ sung), tổ chức phát hành thẻ phải gửi Biểu phí dịch vụ thẻ của đơn vị mình cho Ngân hàng Nhà nước (Vụ Thanh toán, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) để báo cáo và giám sát.

Rút tiền ATM nội mạng hiện đang được miễn phí (ảnh: Việt Hưng).

Đồng thời, ngân hàng phải niêm yết công khai biểu phí dịch vụ thẻ theo đúng quy định của pháp luật và phổ biến, hướng dẫn cho khách hàng biết về dịch vụ thẻ, đảm bảo khách hàng có đủ thông tin cần thiết để xem xét, lựa chọn và quyết định việc sử dụng dịch vụ thẻ.

Tổ chức phát hành thẻ không được thu thêm phí ngoài biểu phí dịch vụ thẻ đã ban hành và không được thu phí của chủ thẻ đối với những giao dịch thẻ không thành công hoặc giao dịch thẻ bị sai sót không phải do lỗi của chủ thẻ.

Ngân hàng Nhà nước cho biết: Việc thu phí giao dịch ATM nhằm hài hòa lợi ích giữa khách hàng và ngân hàng, đảm bảo mức phí từng bước phù hợp với khách hàng và giúp ngân hàng phần nào chi phí đầu tư, vận hành hệ thống cung ứng dịch vụ thẻ, có động lực đế tiếp tục đầu tư, nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển dịch vụ thanh toán thẻ tại Việt Nam.